Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi ?

Xem lời giải

Bài 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 trang 20 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 trang 20 SBT Vật Lí 11. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.10 trang 21 SBT Vật Lí 11. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.11 trang 21 SBT Vật Lí 11. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.12 trang 21 SBT Vật Lí 11. Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.13 trang 21 SBT Vật Lí 11. Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.14 trang 21 SBT Vật Lí 11. Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 11. Một bộ acquy có suất điên động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 11. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.

Xem lời giải