Bài 7.12 trang 21 SBT Vật Lí 11


Giải bài 7.12 trang 21 SBT Vật Lí 11. Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C

Đề bài

Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính Suất điện động của nguồn điện \(E=\dfrac{A}{q}\)

Lời giải chi tiết

Suất điện động của nguồn điện là:

\(A = q.E \Rightarrow E = \dfrac{A}{q} =\dfrac{840.10^{-3}}{7.10^{-2}}= 12V\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí