CHƯƠNG II - DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi ?

Xem lời giải

Bài 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 trang 20 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 trang 20 SBT Vật Lí 11. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.10 trang 21 SBT Vật Lí 11. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.11 trang 21 SBT Vật Lí 11. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.12 trang 21 SBT Vật Lí 11. Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.13 trang 21 SBT Vật Lí 11. Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.14 trang 21 SBT Vật Lí 11. Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 11. Một bộ acquy có suất điên động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 11

Giải bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 11. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.

Xem lời giải

Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 trang 22, 23 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 trang 22, 23 SBT Vật Lí 11. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 23 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.7 trang 23 SBT Vật Lí 11. Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 23 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.8 trang 23 SBT Vật Lí 11. Giả sử hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có ghi 220 V - 100 w đột ngột

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 23 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.9 trang 23 SBT Vật Lí 11. Một ấm điện được dùng với hiệu điện thế 220 V thì đun sôi được 1,5 lít nước

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 23 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.10 trang 23 SBT Vật Lí 11. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 4 giờ thì trong 30 ngày

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 23 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.11 trang 23 SBT Vật Lí 11. Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 24 SBT Vật Lí 11

Giải bài 8.12 trang 24 SBT Vật Lí 11. Một acquy có suất điện động là 12 V.

Xem lời giải

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 trang 24, 25 SBT Vật Lí 11

Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 trang 24, 25 SBT Vật Lí 11. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 25 SBT Vật Lí 11

Giải bài 9.7 trang 25 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 25 SBT Vật Lí 11

Giải bài 9.8 trang 25 SBT Vật Lí 11. Khi mắc điện trở R1 = 4 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A.

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 25 SBT Vật Lí 11

Giải bài 9.9 trang 25 SBT Vật Lí 11. Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất