Bài 9.8 trang 25 SBT Vật Lí 11


Giải bài 9.8 trang 25 SBT Vật Lí 11. Khi mắc điện trở R1 = 4 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A.

Đề bài

Khi mắc điện trở R1 = 4 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 Ω thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Tính suất điện động E và điện trở trong r của nguồn điện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật Ôm dưới dạng: \(U_N=IR=E-Ir\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định luật Ôm dưới dạng \(U_N= IR = E - Ir\) ta được hai phương trình :

            \(2 = E – 0,5r \)               (1)

           \( 2,5 = E – 0,25r \)          (2)

Giải hệ hai phương trình này ta tìm được suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là :

\(E = 3V\);      \(r = 2Ω.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí