Bài 9.10 trang 25 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 = 1 000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V.

a) Tính suất điện động E và điện trở trong r của pin này.

b) Diện tích của pin là S = 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimét vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật Ôm với toàn mạch: \(U=E-Ir\)

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định luật Ôm dưới dạng:

\({U_N} = E - {\rm{Ir}} = E - {\dfrac{U_N}{R}}r\)

Từ các số liệu của đầu bài ta đi tới hai phương trình là:

\(0,1 = E - 0,0002r\)    và    \(0,15 = E -  0,00015r\)

Nghiệm của hệ hai phương trình này là :

\(E = 0,3 V\) và \(r = 1000 Ω\)

b) Pin nhận được năng lượng ánh sáng với công suất là

\(p_{tp} = wS = 0,01 W =10^{-2} W\)

Công suất toả nhiệt ở điện trở R2 là \(P_{nh} = 2,25.10^{-5} W.\)

Hiệu suất của sự chuyển hoá từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng trong trường hợp này là :     

\(H =\dfrac{P_{nh}}{P_{tp}} = 2,25.10^{-3} = 0,225%.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.