Bài 4: Công của lực điện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11 Bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó

Xem chi tiết
Bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11 Bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N tròn điện trường

Xem chi tiết
Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11 Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến

Xem chi tiết
Bài 4,7 trang 10 SBT Vật Lí 11 Bài 4,7 trang 10 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.7 trang 10 SBT Vật Lí 11. Một điện tích q = +4.10-8 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m theo một đường gấp khúc ABC.

Xem chi tiết
Bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11 Bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11. Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường cong. Sau đó nó di

Xem chi tiết
Bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11 Bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11. Một êlectron di chuyển trong điện trường đều một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.

Xem chi tiết
Bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11 Bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11. Xét các êlectron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử.

Xem chi tiết


Gửi bài