Bài 4: Công của lực điện

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N tròn điện trường

Xem lời giải

Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến

Xem lời giải

Bài 4,7 trang 10 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.7 trang 10 SBT Vật Lí 11. Một điện tích q = +4.10-8 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m theo một đường gấp khúc ABC.

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11. Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường cong. Sau đó nó di

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11. Một êlectron di chuyển trong điện trường đều một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11. Xét các êlectron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử.

Xem lời giải