Bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11


Giải bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11. Một êlectron di chuyển trong điện trường đều một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.

Đề bài

Một êlectron di chuyển trong điện trường đều \(\overrightarrow E \) một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.

a) Tính công mà lực điện sinh ra khi êlectron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên.

b) Tính vận tốc của êlectron khi nó đến điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không có vận tốc đầu. Khối lượng của êlectron là 9,1.10-31 kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính công của lực điện: \(A=qEd\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có:Công của lực điện khi electron di chuyển đoạn NP là:\(A = qEd\) 

Trong đó A = 9,6.10 -18 J ; q = -e = -1,6.10 -19 C ; d = -0,6 cm.

\(=> E = 1.10^4 V/m\).

Vậy công của lực điện khi electron di chuyển đoạn NP dài 0,4 cm (d' = - 0,4 cm) là \(6,4.10^{-18} J\).

b) Công của lực điện khi electron di chuyển từ điểm M đến điểm P là:

\(A_{MP}=A_{MN}+A_{NP}\\= (9,6+ 6,4). 10^{-18}J = 16.10^{-18} J\)

Công này đúng bằng động năng của êlectron khi nó đến điểm P.

Ta có:

\(\dfrac{mv^2}{2} = A \\\Rightarrow v = \sqrt {\dfrac{2A}{m}} = 5,93.10^6m/s\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Công của lực điện

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài