Bài 4.9 trang 11 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Một êlectron di chuyển trong điện trường đều \(\overrightarrow E \) một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.

a) Tính công mà lực điện sinh ra khi êlectron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên.

b) Tính vận tốc của êlectron khi nó đến điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không có vận tốc đầu. Khối lượng của êlectron là 9,1.10-31 kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính công của lực điện: \(A=qEd\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có:Công của lực điện khi electron di chuyển đoạn NP là:\(A = qEd\) 

Trong đó A = 9,6.10 -18 J ; q = -e = -1,6.10 -19 C ; d = -0,6 cm.

\(=> E = 1.10^4 V/m\).

Vậy công của lực điện khi electron di chuyển đoạn NP dài 0,4 cm (d' = - 0,4 cm) là \(6,4.10^{-18} J\).

b) Công của lực điện khi electron di chuyển từ điểm M đến điểm P là:

\(A_{MP}=A_{MN}+A_{NP}\\= (9,6+ 6,4). 10^{-18}J = 16.10^{-18} J\)

Công này đúng bằng động năng của êlectron khi nó đến điểm P.

Ta có:

\(\dfrac{mv^2}{2} = A \\\Rightarrow v = \sqrt {\dfrac{2A}{m}} = 5,93.10^6m/s\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Công của lực điện

 • Bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 4.10 trang 11 SBT Vật Lí 11. Xét các êlectron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử.

 • Bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 4.8 trang 11 SBT Vật Lí 11. Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường cong. Sau đó nó di

 • Bài 4.7 trang 10 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 4.7 trang 10 SBT Vật Lí 11. Một điện tích q = +4.10-8 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m theo một đường gấp khúc ABC.

 • Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến

 • Bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 4.2 trang 9, 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N tròn điện trường

 • Bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.