Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11


Giải bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lí 11. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4.3

Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào

A. Vị trí của các điểm M, N.

B. Hình dạng của đường đi MN.

C. Độ lớn của điện tích q.

D. Độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.

Lời giải chi tiết:

Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi MN. 

Chọn đáp án: B

Bài 4.4

Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2 cm, có phương làm với phương đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1 000 V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này là bao nhiêu ?

A. +2.77.10-18 J.

B. -2.77.1018 J.

C. +1.6.10-18 J.                                     

D. -1,6.10-18 J.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính công: \(A=qEd\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(d= MN.Cos60=2.\dfrac{1}{2}\\=1cm=10^{-2}m\)

Công của lực điện trong dịch chuyển này là:

\(A=qEd=-1,6.10^{-19}.1000.10^{-2}\\=-1,6.10^{-18}J\)

Chọn đáp án: D

Bài 4.5

Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng.

A. AMN \( \ne \) 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B. AMN  \( \ne \) 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

C. AMN = 0; không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

D. Không thể xác định được AMN.

Phương pháp giải:

+ Sử dụng lý thuyết: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.

+ Sử dụng biểu thức: \(A=qEd\)

Lời giải chi tiết:

Công của lực điện trong dịch chuyển :

\(A_{MN}=A_{MO}+A_{ON}=0\). 

Và công không phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

Chọn đáp án: C

Bài 4.6

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

A. - 2,5 J.               B. - 5 J.               

C. +5J,                   D. 0J.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính công: \(A_{AB}=W_A-W_B\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A_{AB}=W_A-W_B\)

=> \(W_B=0\)

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Công của lực điện

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài