CHƯƠNG V - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 23.3, 23.4 trang 58 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.3, 23.4 trang 58 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về định luật Len-xơ là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 58 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.5 trang 58 SBT Vật Lí 11. Xác định từ thông qua mặt phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp

Xem lời giải

Bài 23.6 trang 58 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.6 trang 58 SBT Vật Lí 11. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt cạnh một khung dây dẫn hình vuông. Từ thông do từ trường của dòng điện I gửi qua mặt của khung dây dẫn sẽ khác không trong trường hợp nào dưới đây.

Xem lời giải

Bài 23.7 trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.7 trang 59 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật không bị biến dạng được đặt trong một từ trường đều ở vị trí mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ.

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.8 trang 59 SBT Vật Lí 11. Một thanh nam châm NS được đặt thẳng đứng song song với mặt phẳng chứa vòng dây dẫn (C) và có trục quay O vuông góc

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.9 trang 59 SBT Vật Lí 11. Một vòng dây dẫn kín (C) được đặt đối diện với đầu của ống dây dẫn L hình trụ mắc trong mạch điện như Hình 23.2.

Xem lời giải

Bài 23.10* trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.10* trang 59 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt trong cùng một mặt phảng với một mạch điện như Hình 23.3.

Xem lời giải

Bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động với vận tốc 15 m/s theo phương vuông góc

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường.

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại nằm ngang dài 100 cm, quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, đặt ở vị trí tại đó mặt phẳng khung dây song song với

Xem lời giải

Bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11. Hai thanh đồng song song T1 và T2 nằm trong mặt phẳng ngang, có hai đầu P và Q nối với nhau bằng một dây dẫn,

Xem lời giải

Bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 100 cm2. Ống dây có điện trở 16Ω,

Xem lời giải

Bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở 0,50 Ω.

Xem lời giải

Bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 10 cm, được

Xem lời giải

Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 62 SBT Vật Lí 11

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 62 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng tự cảm là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 63 SBT Vật Lí 11

Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 63 SBT Vật Lí 11. Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,10 H. Xác định suất điện động tự cảm trong

Xem lời giải

Bài 25.7 trang 63 SBT Vật Lí 11

Giải bài 25.7 trang 63 SBT Vật Lí 11. Ống dây dẫn hình trụ có lõi chân không, dài 20 cm, gồm 1000 vòng dây,

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất