Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 63 SBT Vật Lí 11


Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 63 SBT Vật Lí 11. Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,10 H. Xác định suất điện động tự cảm trong

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 25.4

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,10 H. Khi cường độ dòng điện trong nó biến thiên đều 200 A/s, suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm này có độ lớn là:

A. 10V                                                  

B. 20V    

C. 0,10kV                                              

D. 2,0kV

Phương pháp giải:

sử dụng biểu thức tính suất điện động tự cảm trong cuộn cảm: \(e_{tc}=-L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(e_{tc}=L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}} =0,1.200=20V\)

Chọn đáp án: B

Bài 25.5

Khi dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong thời gian 10 ms, thì suất điện động tự cảm trong cuộn cảm có giá trị trung bình là 64 V. Xác định độ tự cảm của cuộn cảm này.

A. 32 mH.              

B. 40 mH.          

C. 250 mH.    

D. 4,0 H.

Phương pháp giải:

sử dụng biểu thức tính suất điện động tự cảm trong cuộn cảm: \(e_{tc}=-L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(e_{tc}=-L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\)

=> \( L= \dfrac{e_{tc}.\Delta t}{\Delta i}=\dfrac{64.10.10^{-3}}{16}=40 mH\)

Chọn đáp án: B

Bài 25.6

Năng lượng từ trường tích luỹ trong cuộn cảm có độ tự cảm 2,0 mH khi có dòng điện cường độ 10 A chạy trong cuộn cảm là:

A. 50.10-3J

B. 100 mJ.    

C. 1,0 J.                  

D. 0,10 kJ.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính năng lượng từ trường: \(W=\dfrac{1}{2}Li^2\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(W=\dfrac{1}{2}Li^2=0,5.2.10^{-3}.10^2=100mJ\)

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Tự cảm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài