Bài tập cuối chương III - Dòng điện trong các môi trường

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài III.1 trang 43 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.1 trang 43 SBT Vật Lí 11. Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép thì nhiệt

Xem lời giải

Bài III.2 trang 45 SBT Vật lí 11

Giải bài III.2 trang 45 SBT Vật lí 11. Nối cặp nhiệt đồng - constantan với milivôn kế thành một mạch kín. giữ một mối hàn của cặp nhiệt điện trong không khí ở

Xem lời giải

Bài III.3 trang 45 SBT Vật lí 11

Giải bài III.3 trang 45 SBT Vật lí 11. Để tiến hành mạ bạc cho một thỏi sắt, người ta bố trí thí nghiệm như hình III.1 Cách bố trí các dụng cụ thí nghiệm nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài III.4, III.5 trang 45 SBT Vật lí 11

Giải bài III.4, III.5 trang 45 SBT Vật lí 11. Đương lượng điện hóa của niken là k=3.10^-4 g/C. Khi cho 4 dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân có anốt bằng

Xem lời giải

Bài III.6 trang 46 SBT Vật lí 11

Giải bài III.6 trang 46 SBT Vật lí 11. Cho sơ đồ mạch điện như hình III.2. Khi đóng khóa K thì: A. Dòng điện chạy qua cả 3 điốt bán dẫn theo chiều thhuận.

Xem lời giải

Bài III.7 trang 46 SBT Vật lí 11

Giải bài III.7 trang 46 SBT Vật lí 11. Cho mạch điện như hình III.3 Khi đóng đồng thời k_1 và k_2 thì những điốt bán dẫn nào có dòng điện chạy qua theo chiều thuận?

Xem lời giải

Bài III.8 trang 46 SBT Vật lí 11

Giải bài III.8 trang 46 SBT Vật lí 11. Trong sơ đồ mạch điện ở hình III.4 các điốt bán dẫn 1,2,4 và 5 được mắc vào các điểm như hình vẽ . Nếu dòng điện chạy qua điốt bán dẫn 3 theo

Xem lời giải

Bài III.9 trang 46 SBT Vật lí 11

Giải bài III.9 trang 46 SBT Vật lí 11. Nối cặp nhiệt điện sắt - constantan có điện trở là (0,8 Omega) với một điện kế có điện trở là (20Omega) thành một mạch kín

Xem lời giải

Bài III.10 trang 47 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.10 trang 47 SBT Vật Lí 11. Cho dòng điện không đối có cường độ 10 A chạy qua một bình điện phân chứa dung dịch

Xem lời giải

Bài III.11 trang 47 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.11 trang 47 SBT Vật Lí 11. Cho dòng điện không đổi chạy qua hai bình điện phân mắc nối tiếp : bình thứ nhất dung

Xem lời giải

Bài III.12 trang 47 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.12 trang 47 SBT Vật Lí 11. Để xác định đương lượng điện hoá của đồng (Cu), một học sinh đã cho dòng điện có cường

Xem lời giải

Bài III.13* trang 47 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.13* trang 47 SBT Vật Lí 11. Trong bình điện phân dung dịch đồng sunphat (CuSO4) có anôt bằng đồng, người ta nối

Xem lời giải

Bài III.14 trang 48 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.14 trang 48 SBT Vật Lí 11. Xác định vận tốc chuyển động nhiệt của êlectron ở nhiệt độ T = 2500 K.

Xem lời giải

Bài III.15 trang 46 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.15 trang 46 SBT Vật Lí 11. Vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu dòng điện dùng bốn điôt bán dẫn mắc thành một cầu chỉnh lưu,

Xem lời giải

Bài III.16* trang 46 SBT Vật Lí 11

Giải bài III.16* trang 46 SBT Vật Lí 11. Bảng dưới đây ghi kết quả đo cường độ dòng điện I chạy qua điôt chỉnh lưu loại

Xem lời giải