Bài 28: Lăng kính

Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu
Bài 28.1 trang 77 SBT Vật Lí 11

Giải bài 28.1 trang 77 SBT Vật Lí 11. Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều và có chiết suất n=1,5. Chiếu một tia tới nằm trong một tiết diện thẳng ABC

Xem lời giải

Bài 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 78 SBT Vật Lý 11

Giải bài 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 78 SBT Vật Lý 11. Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ ló ra như thế nào ?A. Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.

Xem lời giải

Bài 28.7 trang 78 SBT Vật Lý 11

Giải bài 28.7 trang 78 SBT Vật Lý 11. Lăng kính có chiết suất n = 1,50 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến

Xem lời giải

Bài 28.8 trang 79 SBT Vật Lý 11

Giải bài 28.8 trang 79 SBT Vật Lý 11. Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới lăng kính sát mặt trước.

Xem lời giải

Bài 28.9 trang 79 SBT Vật lý 11

Giải bài 28.9 trang 79 SBT Vật lý 11. Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được.

Xem lời giải

Bài 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11

Giải bài 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11. Chậu chứa chất lỏng có chiết suất n = l,5. Tia tới chiếu tới mặt thoáng với góc

Xem lời giải