Bài 31: Mắt

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11. Trong quá trình điều tiết của mắt thì: A. Vị trí của điểm cực cận sẽ thay đổi. B. Vị trí của điểm cực viễn sẽ thay đổi.

Xem lời giải

Bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11.

Xem lời giải

Bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11. Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu ? A. Tại điểm vàng V.

Xem lời giải

Bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết : D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ;

Xem lời giải

Bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11. Người này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về kính này ?

Xem lời giải

Bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết. a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15

Xem lời giải

Bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng d’ = 1,52 cm. Tiêu cự thể thuỷ tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm.

Xem lời giải

Bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.

Xem lời giải

Bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11. Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp

Xem lời giải

Bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11

Giải bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11. Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì, độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng ?

Xem lời giải