Bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11


Đề bài

Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng d’ = 1,52 cm. Tiêu cự thể thuỷ tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm.

a) Xác định khoảng nhìn rõ của mắt.

b) Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính phải ghép sát vào mắt để mắt nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết.

c) Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính độ tụ: \(D_k= \dfrac{1}{f_k}\)

Lời giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{1}{{O{C_V}}} = \dfrac{1}{{{f_{{\rm{max}}}}}} - \dfrac{1}{{OV}} = \dfrac{1}{{1,5}} - \dfrac{1}{{1,52}} \Rightarrow O{C_V} = \dfrac{{1,5.1,52}}{{1,52 - 1,5}} = 114cm\\
\dfrac{1}{{O{C_C}}} = \dfrac{1}{{{f_{\min }}}} - \dfrac{1}{{OV}} = \dfrac{1}{{1,415}} - \dfrac{1}{{1,52}} \Rightarrow O{C_C} = \dfrac{{1,415.1,52}}{{1,52 - 1,415}} \approx 20,5cm
\end{array}\)

 Khoảng nhìn rõ: CVCC = 114 – 20,5 = 93,5cm

b) fk = - OCV = -114cm --> \(D_k= \dfrac{1}{f_k} = -\dfrac{1}{1,14} ≈ -0,88dp\)

c) Điểm gần nhất N được xác định bởi:

\(\dfrac{1}{{ON}} = \dfrac{1}{{20,5}} - \dfrac{1}{{114}} \Rightarrow ON = \dfrac{{114.20,5}}{{114 - 20,5}} \approx 25cm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.

 • Bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11. Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp

 • Bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11. Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì, độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng ?

 • Bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết. a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15

 • Bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11. Người này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về kính này ?

 • Bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết : D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ;

 • Bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11. Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu ? A. Tại điểm vàng V.

 • Bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11.

 • Bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11. Trong quá trình điều tiết của mắt thì: A. Vị trí của điểm cực cận sẽ thay đổi. B. Vị trí của điểm cực viễn sẽ thay đổi.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.