Bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11


Giải bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết : D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ;

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 31.5

Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết :

D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ; D3 : Mắt viễn

Coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến võng mạc là như nhau. So sánh các độ tụ này ta có kết quả nào ?

A. D1 >D> D3.  

B. D2 > D1 > D3.

C. D3 > D1 > D2

D. Một kết quả khác A, B, C.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các tật của mắt 

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\( f_{max}(mắt cận) < f_{max} (mắt bình thường) < f_{max} (mắt viễn) \)

Mà ta có \(D= \dfrac{1}{f}\)

=> D2 > D1 > D3.

Chọn đáp án: B

* Xét một mắt cận được mô tả ở Hình 31.1. Dùng các giả thiết đã cho để chọn đáp án đúng ở các câu hỏi từ 31.6 đến 31.9.

 

Bài 31.6

Vật có vị trí nào kể sau thì ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V ?

A. Tại Cv khi mắt điều tiết tối đa.

B. Tại Cc khi mắt không điểu tiết.

C. Tại một điểm trong khoảng CvCc khi mắt điều tiết thích hợp.

D. Một vị trí khác với A, B, C.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự điều tiết của mắt

Lời giải chi tiết:

Ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V khi vật nằm tại một điểm trong khoảng CvCc khi mắt điều tiết thích hợp.

Chọn đáp án: C

Bài 31.7

Để có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì có độ lớn của tiêu cự là :

A. |f| = OCV.                                         B. |f| = OCc.

C. |f| = CvCc.                                         D. |f| = OV

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự điều tiết của mắt.

Lời giải chi tiết:

Để có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì có độ lớn của tiêu cự là |f| = OCV.    

Chọn đáp án: A 

Bài 31.8

Khi đeo kính để đạt yêu cầu như ở câu 31.7 thì điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy là điểm nào ?

A. Vẫn là điểm Cc.

B. Một điểm ở trong đoạn OCc.

C. Một điểm ở trong đoạn CcCv.

D. Một điểm ở ngoài đoạn OCV.

Phương pháp giải: 

Giải chi tiết: 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự điều tiết của mắt.

Lời giải chi tiết:

Khi đeo kính có |f| = OCV  thì điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy là điểm nào một điểm ở trong đoạn OCc. Vì khi đó mắt sẽ nhìn được điểm ở bên trong khoảng cực cận.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11. Người này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về kính này ?

 • Bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết. a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15

 • Bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng d’ = 1,52 cm. Tiêu cự thể thuỷ tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm.

 • Bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.

 • Bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11. Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp

 • Bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11. Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì, độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng ?

 • Bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11. Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu ? A. Tại điểm vàng V.

 • Bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11.

 • Bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11. Trong quá trình điều tiết của mắt thì: A. Vị trí của điểm cực cận sẽ thay đổi. B. Vị trí của điểm cực viễn sẽ thay đổi.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.