Bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11


Giải bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết : D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ;

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 31.5

Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết :

D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ; D3 : Mắt viễn

Coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến võng mạc là như nhau. So sánh các độ tụ này ta có kết quả nào ?

A. D1 >D> D3.  

B. D2 > D1 > D3.

C. D3 > D1 > D2

D. Một kết quả khác A, B, C.

Phương pháp giải: Vận dụng kiến thức về các tật của mắt 

Giải chi tiết: Ta có :

\( f_{max}(mắt cận) < f_{max} (mắt bình thường) < f_{max} (mắt viễn) \)

Mà ta có \(D= \dfrac{1}{f}\)

=> D2 > D1 > D3.

Chọn đáp án: B

* Xét một mắt cận được mô tả ở Hình 31.1. Dùng các giả thiết đã cho để chọn đáp án đúng ở các câu hỏi từ 31.6 đến 31.9.

 

Bài 31.6

Vật có vị trí nào kể sau thì ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V ?

A. Tại Cv khi mắt điều tiết tối đa.

B. Tại Cc khi mắt không điểu tiết.

C. Tại một điểm trong khoảng CvCc khi mắt điều tiết thích hợp.

D. Một vị trí khác với A, B, C.

Phương pháp giải: Vận dụng kiến thức về sự điều tiết của mắt

Giải chi tiết: Ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V khi vật nằm tại một điểm trong khoảng CvCc khi mắt điều tiết thích hợp.

Chọn đáp án: C

Bài 31.7

Để có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì có độ lớn của tiêu cự là :

A. |f| = OCV.                                         B. |f| = OCc.

C. |f| = CvCc.                                         D. |f| = OV

Phương pháp giải: Vận dụng kiến thức về sự điều tiết của mắt.

Giải chi tiết: Để có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì có độ lớn của tiêu cự là |f| = OCV.    

Chọn đáp án: A 

Bài 31.8

Khi đeo kính để đạt yêu cầu như ở câu 31.7 thì điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy là điểm nào ?

A. Vẫn là điểm Cc.

B. Một điểm ở trong đoạn OCc.

C. Một điểm ở trong đoạn CcCv.

D. Một điểm ở ngoài đoạn OCV.

Phương pháp giải: Vận dụng kiến thức về sự điều tiết của mắt.

Giải chi tiết: Khi đeo kính có |f| = OCV  thì điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy là điểm nào một điểm ở trong đoạn OCc. Vì khi đó mắt sẽ nhìn được điểm ở bên trong khoảng cực cận.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Mắt

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài