Bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11


Giải bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11. Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp

Đề bài

Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần

nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp cách mắt 2 cm.

a) Xác định các điểm Cc và Cv của mắt.

b) Nếu đeo kính sát mắt thì có thể nhìn rõ các vật ở trong khoảng nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính: \(f_k=\dfrac{1}{d_k}\)

+ Tiêu cự của hệ thấu kính: \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{f_{max}}}} + \dfrac{1}{{{f_k}}}\)

Lời giải chi tiết

a) Vì CV--> ∞  \( \Rightarrow {f_k} = \dfrac{1}{{{D_k}}} = \dfrac{1}{{2,5}} = 0,4m = 40cm\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{1}{{O'N}} - \dfrac{1}{{O'{C_C}}} = \dfrac{1}{{{f_k}}} \Rightarrow \dfrac{1}{{O'{C_C}}} = \dfrac{1}{{25}} - \dfrac{1}{{40}}\\
\Rightarrow O'{C_C} = \dfrac{{25.40}}{{40 - 25}} = \dfrac{{200}}{3}cm
\end{array}\)

Vậy  

\(O{C_C} = \dfrac{{200}}{3} + 2 = \dfrac{{206}}{3} \approx 68,6cm\)

b) Tiêu cự của thấu kính tương đương với hệ (mắt + kính):

\(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{f_{mat}}}} + \dfrac{1}{{{f_k}}}\)

Khoảng phải tìm giới hạn bởi M và N xác định như sau:

 

\(M\xrightarrow{{(mat + kinh)}}M' \equiv V\)

* Có kính:  

\(\dfrac{1}{{OM}} + \dfrac{1}{{OV}} = \dfrac{1}{{{f_{max}}}} + \dfrac{1}{{{f_k}}}\)

* Không kính:

\(\begin{gathered}
\dfrac{1}{{O{C_V}}} + \dfrac{1}{{OV}} = \dfrac{1}{{{f_{max}}}} \hfill \\
\Rightarrow \dfrac{1}{{OM}} - \dfrac{1}{{O{C_V}}} = \dfrac{1}{{{f_k}}};(O{C_V} \to \infty ) \hfill \\
\Rightarrow OM = {f_k} = 40cm \hfill \\ 
\end{gathered} \)

 

 \(N\xrightarrow{{(mat + kinh)}}N' \equiv V\)

* Có kính:  

\(\dfrac{1}{{ON}} + \dfrac{1}{{OV}} = \dfrac{1}{{{f_{\min }}}} + \dfrac{1}{{{f_k}}}\)

* Không kính:

\(\begin{gathered}
\dfrac{1}{{O{C_C}}} + \dfrac{1}{{OV}} = \dfrac{1}{{{f_{\min }}}} \hfill \\
\Rightarrow \dfrac{1}{{ON}} - \dfrac{1}{{O{C_C}}} = \dfrac{1}{{{f_k}}} \hfill \\
\Rightarrow ON = \dfrac{{{f_k}.O{C_C}}}{{{f_k} + O{C_C}}} \approx 25,3cm \hfill \\ 
\end{gathered} \)

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Mắt

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài