Bài 31.2 trang 86 SBT Vật lý 11


Đề bài

Gọi OV là khoảng cách từ thủy tinh đến võng mạc; \(f_{max}\) và \(f_{min}\) là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tiêu cự của mắt. Đối với mắt tốt, không có tật có đặc điểm cấu tạo nào sau đây.

A. \( f_{max}> OV\)

B. \( f_{max}= OV\)

C. \( f_{min}> OV\)

D. \( f_{min}= OV\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về mắt.

Lời giải chi tiết

Đối với mắt tốt, không có tật có đặc điểm cấu tạo \( f_{max}= OV\)

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.3; 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11. Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu ? A. Tại điểm vàng V.

 • Bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.5; 31.6; 31.7; 31.8 trang 86, 87 SBT Vật lý 11. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết : D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ;

 • Bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.9; 31.10; 31.11 trang 87, 88 SBT Vật lý 11. Người này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về kính này ?

 • Bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.12 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết. a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15

 • Bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.13 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng d’ = 1,52 cm. Tiêu cự thể thuỷ tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm.

 • Bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11. Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.

 • Bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.15 trang 88 SBT Vật lý 11. Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27 cm thì phải đeo kính + 2,5 dp

 • Bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.16 trang 89 SBT Vật lý 11. Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì, độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng ?

 • Bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11

  Giải bài 31.1 trang 86 SBT Vật lý 11. Trong quá trình điều tiết của mắt thì: A. Vị trí của điểm cực cận sẽ thay đổi. B. Vị trí của điểm cực viễn sẽ thay đổi.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.