Bài 22: Lực Lo - ren - xơ

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ? A. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 7,2.104 m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-2 T theo phương vuông góc với các đường sức từ.

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 53 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.5 trang 53 SBT Vật Lí 11. Một êlectron bay với vận tốc 2,5.10^9 cm/s theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ 2,0.10-4 T

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 53 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.6 trang 53 SBT Vật Lí 11. Một electron chuyển động với vận tốc v=1,2.10^7 m/s, bay vào miền có từ trường đều theo hướng vuông góc với đường sức của từ trường

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T.

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 53 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.8 trang 53 SBT Vật Lí 11. Chùm hạt a có vận tốc đầu v0 = 0, được giạ tốc qua hiệu điện thế 1,0.106 V, bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-3 T.

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 54 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.9 trang 54 SBT Vật Lí 11. và êlectron có cùng vận tốc và bay vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ.

Xem lời giải

Bài 22.10* trang 54 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.10* trang 54 SBT Vật Lí 11. Một hạt điện tích q = 1,0.10-6 C chuyển động với vận tốc 500 m/s gần một dây dẫn thẳng dài vô hạn,

Xem lời giải