Bài 22.8 trang 53 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Chùm hạt \(\alpha\) có vận tốc đầu v0 = 0, được giạ tốc qua hiệu điện thế 1,0.106 V, bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-3T. Vận tốc của mỗi hạt a đều hướng vuông góc với các đường sức từ. Hạt a là hạt nhân heli (\({}_2^4He\)) có điện tích q= 3,2.10-19 C và khối lượng m = 6,642.10-27 kg. Xác định lực Lo-ren-xơ do từ trường tác dụng lên mỗi hạt \(\alpha\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính lực Lo – ren – xơ:  \(f = qvB\)

Lời giải chi tiết

Sau khi được gia tốc qua hiệu điện thế U= 1,0.106 V, vận tốc của mỗi hạt α tính theo công thức :

\(\dfrac{m.v^2}{2} = qU \Rightarrow v = \sqrt {\dfrac{2qU}{m}} \) 

Thay số, ta có

\(v = \sqrt {\dfrac{2.3,2.10^{ - 19}.1,0.10^6}{6,642.10^{ - 27}}} = {9,8.10^6}m/s\)

 Áp dụng công thức tính lực Lo – ren – xơ \(f = qvB\) ta tìm được:

\(f = qvB = 3,2.10^{-19}.9,8.10^6.1,5.10^{-3} = 4,7.10^{-15}N\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22: Lực Lo - ren - xơ

 • Bài 22.9 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.9 trang 54 SBT Vật Lí 11. và êlectron có cùng vận tốc và bay vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ.

 • Bài 22.10* trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.10* trang 54 SBT Vật Lí 11. Một hạt điện tích q = 1,0.10-6 C chuyển động với vận tốc 500 m/s gần một dây dẫn thẳng dài vô hạn,

 • Bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T.

 • Bài 22.6 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.6 trang 53 SBT Vật Lí 11. Một electron chuyển động với vận tốc v=1,2.10^7 m/s, bay vào miền có từ trường đều theo hướng vuông góc với đường sức của từ trường

 • Bài 22.5 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.5 trang 53 SBT Vật Lí 11. Một êlectron bay với vận tốc 2,5.10^9 cm/s theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ 2,0.10-4 T

 • Bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 7,2.104 m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-2 T theo phương vuông góc với các đường sức từ.

 • Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ? A. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.