Bài 1: Điện tích. Định luật Cu - lông

Bình chọn:
4.8 trên 125 phiếu
Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 3 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 3 SBT Vật Lí 11. Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N

Xem lời giải

Bài 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 11. Đồ thị nào trong Hình 1.1 có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 4 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.6 trang 4 SBT Vật Lí 11. a) Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một êlectron trong lớp vỏ nguyên

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.7 trang 4 SBT Vật Lí 11. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 5 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.8 trang 5 SBT Vật Lí 11. Một hệ điện tích có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau nằm cân bằng.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 5 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.9 trang 5 SBT Vật Lí 11. Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Ba điện tích q nằm tại ba đỉnh

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 5 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.10 trang 5 SBT Vật Lí 11. Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, chứa các điện tích cùng dấu q1 và q2, được treo vào chung

Xem lời giải