CHƯƠNG I - ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG

Bình chọn:
4.8 trên 117 phiếu
Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 3 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 3 SBT Vật Lí 11. Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N

Xem lời giải

Bài 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 11. Đồ thị nào trong Hình 1.1 có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 4 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.6 trang 4 SBT Vật Lí 11. a) Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một êlectron trong lớp vỏ nguyên

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.7 trang 4 SBT Vật Lí 11. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 5 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.8 trang 5 SBT Vật Lí 11. Một hệ điện tích có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau nằm cân bằng.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 5 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.9 trang 5 SBT Vật Lí 11. Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Ba điện tích q nằm tại ba đỉnh

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 5 SBT Vật Lí 11

Giải bài 1.10 trang 5 SBT Vật Lí 11. Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, chứa các điện tích cùng dấu q1 và q2, được treo vào chung

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 SBT Vật Lí 11

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 SBT Vật Lí 11. Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?

Xem lời giải

Bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 SBT Vật Lí 11

Giải bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 SBT Vật Lí 11. Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 6 SBT Vật Lí 11

Giải bài 2.7 trang 6 SBT Vật Lí 11. Hãy giải thích tại sao ở các xe xitec chở dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất.

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lí 11

Giải bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lí 11. Treo một sợi tóc trước màn hình của một máy thu hình (tivi) chưa hoạt động. Đột nhiên bật máy.

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 7 SBT Vật Lí 11

Giải bài 2.9 trang 7 SBT Vật Lí 11. Có ba quả cầu kim loại A, B, C. Quả cầu A tích điện dương. Các quả cầu B và C không mang điện.

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT Vật Lí 11

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT Vật Lí 11. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 7 SBT Vật Lí 11

Giải bài 2.10 trang 7 SBT Vật Lí 11. Đặt hai hòn bi thép nhỏ không nhiễm điện, gần nhau, trên mặt một tấm phẳng, nhẵn, nằm ngang.

Xem lời giải

Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lí 11

Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lí 11. Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11

Giải bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11. Ba điện tích điểm q1 = +2.10-8 C nằm tại điểm A; q2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C.

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lí 11

Giải bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lí 11. Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh,

Xem lời giải

Bài 3.9* trang 9 SBT Vật Lí 11

Giải bài 3.9* trang 9 SBT Vật Lí 11. Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lơ lửng trong không khí trong đó có một điện trường đều.

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 9 SBT Vật Lí 11

Giải bài 3.10 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một êlectron chuyển động với vận tốc ban đầu 1.106 m/s dọc theo một đường sức điện của một điện trường đếu được một

Xem lời giải

Bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11

Giải bài 4.1 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất