Bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lí 11


Giải bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lí 11. Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh,

Đề bài

Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường đều, có phương nằm ngang và có cường độ điện trường E = 1.103 V/m. Dây chỉ hợp với phương thẳng đứng một góc 100. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính cường độ điện trường: \(E=\dfrac{F}{q}\)

Lời giải chi tiết

Xem hình vẽ tương tự như Hình 1.1G.

Ta có:

\(\tan \alpha_0 = \dfrac{F}{P}\)

Với \(\alpha_0=\dfrac{\alpha}{2}=10^0\)

với F = |q|E và P = mg

Vậy:

\(\left| q \right| = \dfrac{mg\tan \alpha_0 }{E} = {1,76.10^{ - 7}}C\)

Hay q = ± 1,76.10-7C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu
 • Bài 3.9* trang 9 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.9* trang 9 SBT Vật Lí 11. Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lơ lửng trong không khí trong đó có một điện trường đều.

 • Bài 3.10 trang 9 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.10 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một êlectron chuyển động với vận tốc ban đầu 1.106 m/s dọc theo một đường sức điện của một điện trường đếu được một

 • Bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11. Ba điện tích điểm q1 = +2.10-8 C nằm tại điểm A; q2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C.

 • Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lí 11. Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?

 • Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT Vật Lí 11. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí