Bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Bài 10.1, 10.2 trang 26 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.1, 10.2 trang 26 SBT Vật Lí 11. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện

Xem lời giải

Bài 10.3, 10.4 trang 27 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.3, 10.4 trang 27 SBT Vật Lí 11. Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 27 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.5 trang 27 SBT Vật Lí 11. Hai nguồn điện có suất điện động như nhau E1 = E2 = 2V và có điện

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 27 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.6 trang 27 SBT Vật Lí 11. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω;

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 27, 28 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.7 trang 27, 28 SBT Vật Lí 11. Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 28 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.8 trang 28 SBT Vật Lí 11. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 4 V

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 28 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.9 trang 28 SBT Vật Lí 11. Một bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỗi acquy có suất điện động E0 = 2 V

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 11

Giải bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 11. Có n nguồn điện như nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r.

Xem lời giải