Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 11


Giải bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 11. Có n nguồn điện như nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r.

Đề bài

Có n nguồn điện như nhau có cùng suất điện động E và điện trở trong r. Hoặc mắc nối tiếp hoặc mắc song song tất cả các nguồn này thành bộ nguồn rồi mắc điện trở R như sơ đồ Hình 10.6a và 10.6b. Hãy chứng minh rằng trong cả hai trường hợp, nếu R = r thì dòng điện chạy qua R có cùng cường độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính cường độ dòng điện: \(I = \dfrac{nE}{R + nr}\)

Lời giải chi tiết

Theo sơ đồ Hình 10.6a và nếu R = r thì dòng điện chạy qua R có cường độ là:

\({I_1} = \dfrac{nE}{R + nr} = \dfrac{nE}{(n + 1)r}\)          (1)

Theo sơ đồ Hình 10.6b và nếu R = r thì dòng điện chạy qua R có cường độ là:

\({I_2} =\dfrac{E}{R + {\dfrac{r}{n}}} = \dfrac{nE}{(n + 1)r}\)   (2)

Từ (1) và (2) cho ta điều phải chứng minh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí