Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu
Bài 13.1, 13.2 trang 32 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.1, 13.2 trang 32 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về tính chất điện của kim loại là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 13.3, 13.4 trang 33 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.3, 13.4 trang 33 SBT Vật Lí 11. Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m.

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 33 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.5 trang 33 SBT Vật Lí 11. Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của dây kim loại,

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 33 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.6 trang 33 SBT Vật Lí 11. Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 33 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.7 trang 33 SBT Vật Lí 11. Dây tóc của một bóng đèn 12 V - 20 W khi thắp sáng bình thường có nhiệt độ là 25000C và

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 33 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.8 trang 33 SBT Vật Lí 11. Dùng cặp nhiệt điện đồng - constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5 μV/K

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 34 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.9 trang 34 SBT Vật Lí 11. Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K

Xem lời giải

Bài 13.10 trang 34 SBT Vật Lí 11

Giải bài 13.10 trang 34 SBT Vật Lí 11. Khi "Khảo sát hiện.tượng nhiệt điện", các kết quả đo giá trị suất điện động nhiệt điện E

Xem lời giải