Bài 13.8 trang 33 SBT Vật Lí 11


Giải bài 13.8 trang 33 SBT Vật Lí 11. Dùng cặp nhiệt điện đồng - constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5 μV/K

Đề bài

Dùng cặp nhiệt điện đồng - constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5 μV/K nối với milivôn kế để đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Đặt mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong nước đá đang tan và nhúng mối hàn thứ hai của nó vào thiếc đang chảy lỏng, khi đó milivôn kế chỉ 10,03 mV. Xác định nhiệt độ nóng chảy của thiếc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính suất điện động nhiệt điện :\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\)

Lời giải chi tiết

Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện tính theo công thức :

\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\)

trong đó (T1 -T2) là hiệu nhiệt độ giữa hai đầu nóng và lạnh của cặp nhiệt điện, còn αT là hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện.

Từ đó, ta suy ra nhiệt độ nóng chảy của thiếc :

\(T_1 =\dfrac {E}{\alpha _T} + T_2 \\= \dfrac{10,03.10^{ - 3}}{42,5.10^{ - 6}} + 273 \\= 509K\) 

( nước đá tan ở 0oC = 273 oK )

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Dòng điện trong kim loại

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài