Bài 13.6 trang 33 SBT Vật Lí 11


Giải bài 13.6 trang 33 SBT Vật Lí 11. Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của

Đề bài

Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 200C là 121 Ω. Xác định nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng đèn bình thường. Cho biết điện trở dây tóc đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hộ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3 K-1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức điện trở phụ thuộc nhiệt độ: \(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

Lời giải chi tiết

Khi bóng đèn 220 V - 40 W sáng bình thường, điện trở của dây tóc đèn tính bằng:

\(R = \dfrac{U_0^2}{P_0} = \dfrac{220^2}{40} = 1210\Omega \)

Áp dụng công thức điện trở phụ thuộc nhiệt độ

\(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

 ta suy ra nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng bình thường:

\(t = \dfrac{1}{\alpha }\left( \dfrac{R}{R_0} - 1 \right) + {t_0} \\= \dfrac{1}{4,5.10^{ - 3}}.\left( \dfrac{1210}{121} - 1 \right) + 20 \\= {2020^0}C\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Dòng điện trong kim loại

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài