Bài 13.6 trang 33 SBT Vật Lí 11


Giải bài 13.6 trang 33 SBT Vật Lí 11. Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của

Đề bài

Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 200C là 121 Ω. Xác định nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng đèn bình thường. Cho biết điện trở dây tóc đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hộ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3 K-1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức điện trở phụ thuộc nhiệt độ: \(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

Lời giải chi tiết

Khi bóng đèn 220 V - 40 W sáng bình thường, điện trở của dây tóc đèn tính bằng:

\(R = \dfrac{U_0^2}{P_0} = \dfrac{220^2}{40} = 1210\Omega \)

Áp dụng công thức điện trở phụ thuộc nhiệt độ

\(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

 ta suy ra nhiệt độ của dây tóc đèn khi sáng bình thường:

\(t = \dfrac{1}{\alpha }\left( \dfrac{R}{R_0} - 1 \right) + {t_0} \\= \dfrac{1}{4,5.10^{ - 3}}.\left( \dfrac{1210}{121} - 1 \right) + 20 \\= {2020^0}C\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí