Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

Bình chọn:
4.2 trên 31 phiếu
Bài 26.1 trang 69 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.1 trang 69 SBT Vật Lí 11. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước chiết suất 4/3 dưới góc tới 45 độ. Góc khúc xạ sẽ vào khoảng

Xem lời giải

Bài 26.2, 26.3 trang 69 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.2, 26.3 trang 69 SBT Vật Lí 11. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng xuất phát từ một tia đầu tiên như Hình 26.l. Chọn câu khẳng định đúng:

Xem lời giải

Bài 26.4; 26.5, 26.6, 26.7 trang 70 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.4; 26.5, 26.6, 26.7 trang 70 SBT Vật Lí 11. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới là 30°

Xem lời giải

Bài 26.8 trang 70 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.8 trang 70 SBT Vật Lí 11. Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60° ;

Xem lời giải

Bài 26.9 trang 70 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.9 trang 70 SBT Vật Lí 11. Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước

Xem lời giải

Bài 26.10 trang 71 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.10 trang 71 SBT Vật Lí 11. Một dải sáng đơn sắc song song chiếu tới mặt chất lỏng với góc tới i.

Xem lời giải