Bài tập cuối chương I - Điện tích điện trường

Bình chọn:
4.4 trên 47 phiếu
Bài I.1, I.2, I.3, I.4 trang 15 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.1, I.2, I.3, I.4 trang 15 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không.

Xem lời giải

Bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 SBT Vật Lí 11. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?

Xem lời giải

Bài I.9, I.10 trang 17 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.9, I.10 trang 17 SBT Vật Lí 11. Di chuyển một điện tích q từ điểm M đến điểm N trong một điện trường.

Xem lời giải

Bài I.11 trang 17 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.11 trang 17 SBT Vật Lí 11 Có một hệ ba điện tích điểm: q1 = 2q, đặt tại điểm A; q2 = q đặt tại điểm B, với q dương; và

Xem lời giải

Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11. Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều

Xem lời giải

Bài I.13 trang 17, 18 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.13 trang 17, 18 SBT Vật Lí 11. Một điện tích điểm q1 = +9.10-8 C nằm tại điểm A trong chân không.

Xem lời giải

Bài I.14 trang 18 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.14 trang 18 SBT Vật Lí 11. Electron trong đèn hình vô tuyến phải có động năng vào cỡ 40.10-20

Xem lời giải

Bài I.15 trang 18 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.15 trang 18 SBT Vật Lí 11. Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta phải tốn một năng lượng 13,53 êlectron vôn (eV).

Xem lời giải