Bài tập cuối chương I - Điện tích điện trường

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài I.1, I.2, I.3, I.4 trang 15 SBT Vật Lí 11 Bài I.1, I.2, I.3, I.4 trang 15 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.1, I.2, I.3, I.4 trang 15 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không.

Xem chi tiết
Bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 SBT Vật Lí 11 Bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 SBT Vật Lí 11. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?

Xem chi tiết
Bài I.9, I.10 trang 17 SBT Vật Lí 11 Bài I.9, I.10 trang 17 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.9, I.10 trang 17 SBT Vật Lí 11. Di chuyển một điện tích q từ điểm M đến điểm N trong một điện trường.

Xem chi tiết
Bài I.11 trang 17 SBT Vật Lí 11 Bài I.11 trang 17 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.11 trang 17 SBT Vật Lí 11 Có một hệ ba điện tích điểm: q1 = 2q, đặt tại điểm A; q2 = q đặt tại điểm B, với q dương; và

Xem chi tiết
Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11 Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11. Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều

Xem chi tiết
Bài I.13 trang 17, 18 SBT Vật Lí 11 Bài I.13 trang 17, 18 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.13 trang 17, 18 SBT Vật Lí 11. Một điện tích điểm q1 = +9.10-8 C nằm tại điểm A trong chân không.

Xem chi tiết
Bài I.14 trang 18 SBT Vật Lí 11 Bài I.14 trang 18 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.14 trang 18 SBT Vật Lí 11. Electron trong đèn hình vô tuyến phải có động năng vào cỡ 40.10-20

Xem chi tiết
Bài I.15 trang 18 SBT Vật Lí 11 Bài I.15 trang 18 SBT Vật Lí 11

Giải bài I.15 trang 18 SBT Vật Lí 11. Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta phải tốn một năng lượng 13,53 êlectron vôn (eV).

Xem chi tiết


Gửi bài