Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, trên quỹ đạo có bán kính 1,18.10-10 m.

a) Tính lực hút của hạt nhân lên electron này.

b) Tính chu kỳ quay của electron này quanh hạt nhân.

Cho điện tích của electron là -1,6.10-19 C; khối lượng của electron là 9,1.10-31kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính lực điện: \(F = k{\dfrac{q_1q_2}{r^2}}\)

+ Sử dụng biểu thức tính lực hướng tâm: \( F_{ht}= mr{\omega}^2\)

Lời giải chi tiết

a) Lực hút của hạt nhân lên electron:

\(F = k{\dfrac{2e^2}{r^2}} = \dfrac{9.10^9.{2.1,6}^2.10^{ - 38}}{1,18^2.10^{ - 20}} \approx {33,1.10^{ - 9}}N\)

 b) Lực điện đóng vai trò của lực hướng tâm.

\(\eqalign{
& F = mr{\omega ^2} = mr.{{4{\pi ^2}} \over {{T^2}}} \cr 
& T = 2\pi \sqrt {{{mr} \over F}} = 2\pi \sqrt {{{{{9,1.10}^{ - 31}}{{.1,18.10}^{ - 10}}} \over {{{33,1.10}^{ - 9}}}}} \cr 
& T \approx {3,55.10^{ - 16}}s \cr}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.