Bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11


Giải bài I.12 trang 17 SBT Vật Lí 11. Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều

Đề bài

Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, trên quỹ đạo có bán kính 1,18.10-10 m.

a) Tính lực hút của hạt nhân lên electron này.

b) Tính chu kỳ quay của electron này quanh hạt nhân.

Cho điện tích của electron là -1,6.10-19 C; khối lượng của electron là 9,1.10-31kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính lực điện: \(F = k{\dfrac{q_1q_2}{r^2}}\)

+ Sử dụng biểu thức tính lực hướng tâm: \( F_{ht}= mr{\omega}^2\)

Lời giải chi tiết

a) Lực hút của hạt nhân lên electron:

\(F = k{\dfrac{2e^2}{r^2}} = \dfrac{9.10^9.{2.1,6}^2.10^{ - 38}}{1,18^2.10^{ - 20}} \approx {33,1.10^{ - 9}}N\)

 b) Lực điện đóng vai trò của lực hướng tâm.

\(\eqalign{
& F = mr{\omega ^2} = mr.{{4{\pi ^2}} \over {{T^2}}} \cr 
& T = 2\pi \sqrt {{{mr} \over F}} = 2\pi \sqrt {{{{{9,1.10}^{ - 31}}{{.1,18.10}^{ - 10}}} \over {{{33,1.10}^{ - 9}}}}} \cr 
& T \approx {3,55.10^{ - 16}}s \cr}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài