Bài tập cuối chương V - Cảm ứng điện từ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài V.1 trang 66 SBT Vật Lí 11 Bài V.1 trang 66 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.1 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ gồm nhiều vòng dây đồng quấn sít nhau trên suốt chiều dài của nó.

Xem chi tiết
Bài V.2 trang 66 SBT Vật Lí 11 Bài V.2 trang 66 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.2 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 28 cm2 được đặt trong từ trường đề có cảm ứng từ 1,5.10-4 T.

Xem chi tiết
Bài V.3 trang 66 SBT Vật Lí 11 Bài V.3 trang 66 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.3 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại chuyển động với vận tốc 25 m/s trong một từ trường đều có cảm

Xem chi tiết
Bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11 Bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động với vận tốc 15 m/s trong từ trường đều theo

Xem chi tiết
Bài V.5 trang 66 SBT Vật Lí 11 Bài V.5 trang 66 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.5 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một thanh đồng dài 20 cm, quay với tốc độ 50 vòng/s trong một từ trường đều có cảm

Xem chi tiết
Bài V.6 trang 67 SBT Vật Lí 11 Bài V.6 trang 67 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.6 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một vòng dây dẫn diện tích 100 cm2 được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 1,0

Xem chi tiết
Bài V.7 trang 67 SBT Vật Lí 11 Bài V.7 trang 67 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.7 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một đĩa tròn A bằng đồng, bán kính 5,0cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ

Xem chi tiết
Bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11 Bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, gồm 1000 vòng dây quấn sít nhau,

Xem chi tiết
Bài V.9* trang 67 SBT Vật Lí 11 Bài V.9* trang 67 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.9* trang 67 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn có độ tự cảm 200 mH và có điện trở 2,0 Ω được mắc vào mạch điện chứa nguồn điện E(với r ≈ 0)

Xem chi tiết
Bài V.10* trang 68 SBT Vật Lí 11 Bài V.10* trang 68 SBT Vật Lí 11

Giải bài V.10* trang 68 SBT Vật Lí 11. Một đèn nêon (Ne) được mắc vào mạch điện nhự Hình V.3, với nguồn điện E = 1,6V; r = 1,0 Ω ;

Xem chi tiết


Gửi bài