Bài V.9* trang 67 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Một ống dây dẫn có độ tự cảm 200 mH và có điện trở 2,0Ω được mắc vào mạch điện chứa nguồn điện E(với r ≈ 0) và một khoá đảo mạch K (Hình V.2). Hỏi cường độ đòng điện trong mạch giảm bao nhiêu lần khi chuyển đảo mạch K từ tiếp điểm 1 sang tiếp điểm 2 trong khoảng thời gian 50 ms để cắt nguồn điện khỏi mạch và nối đoản mạch ống dây dẫn ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính suất điện động tự cảm: \({e_{tc}} = - L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\)

Lời giải chi tiết

Khi khoá K đặt tại tiếp điểm 1 : dòng điện trong ống dây dẫn có cường độ bằng : \(I_0 = \dfrac{E}{(R + r)}\)

Khi khoá K đặt tại tiếp điểm 2 : dòng điện i trong ống dây có cường độ giảm từ I0 đến I, làm xuất hiện suất điện động tự cảm trong nó có trị số:

 \({e_{tc}} = - L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\)

Áp dụng định luật Ôm cho mạch điện gồm cuộn dây dẫn, (L, R) có suất điện động tự cảm etc bị nối đoản mạch, ta có \(e_{tc} = Ri\)

\( \Rightarrow - L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}} = Ri \\\Rightarrow - {\dfrac{\Delta i}{i}} = {\dfrac{R\Delta t}{ L} }= \dfrac{2,0.50.10^{ - 3}}{200.10^{ - 3}} \\= 0,50\)

Thay  \( - {\dfrac{\Delta i}{i}} = - {\dfrac{I - {I_0}}{I}} = n - 1\) 

\(n -1 = 0,50 \\=> n = 1 + 0,50 = 1,50\)

ta tìm được n = 1,5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài V.10* trang 68 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.10* trang 68 SBT Vật Lí 11. Một đèn nêon (Ne) được mắc vào mạch điện nhự Hình V.3, với nguồn điện E = 1,6V; r = 1,0 Ω ;

 • Bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, gồm 1000 vòng dây quấn sít nhau,

 • Bài V.7 trang 67 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.7 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một đĩa tròn A bằng đồng, bán kính 5,0cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ

 • Bài V.6 trang 67 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.6 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một vòng dây dẫn diện tích 100 cm2 được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 1,0

 • Bài V.5 trang 66 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.5 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một thanh đồng dài 20 cm, quay với tốc độ 50 vòng/s trong một từ trường đều có cảm

 • Bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động với vận tốc 15 m/s trong từ trường đều theo

 • Bài V.3 trang 66 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.3 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại chuyển động với vận tốc 25 m/s trong một từ trường đều có cảm

 • Bài V.2 trang 66 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.2 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 28 cm2 được đặt trong từ trường đề có cảm ứng từ 1,5.10-4 T.

 • Bài V.1 trang 66 SBT Vật Lí 11

  Giải bài V.1 trang 66 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ gồm nhiều vòng dây đồng quấn sít nhau trên suốt chiều dài của nó.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài