Bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11


Giải bài V.8 trang 67 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, gồm 1000 vòng dây quấn sít nhau,

Đề bài

Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, gồm 1000 vòng dây quấn sít nhau, điện trở rất nhỏ và bên trong nó là không khí, tiết diện của mỗi vòng dây có diện tích 50 cm2. Dòng điện trong ống dây dẫn có cường độ 4,0 A. Xác định :

a) Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn.

b) Từ thông qua ống dây dẫn.

c) Độ tự cảm của ống dây dẫn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính: Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn:\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}.N\dfrac{I}{l}\)

+ Sử dụng biểu thức tính: Từ thông qua ống dây dẫn  : \(\Phi = NBS \)

+ Sử dụng biểu thức tính: Độ tự cảm của ống dây dẫn: \(L = \dfrac{\Phi}{I}\)

Lời giải chi tiết

a) Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn:

\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}.N\dfrac{I}{l} = {4.3,14.10^{ - 7}}.1000\dfrac{4}{62,8.10^{ - 2}} = {8,0.10^{ - 3}}T\)

b) Từ thông qua ống dây dẫn gồm N vòng dây:

\(\Phi = NBS = {1000.8,0.10^{ - 3}}{.50.10^{ - 4}} = {40.10^{ - 3}}{\rm{Wb}}\)

 c) Độ tự cảm của ống dây dẫn:

\(L = \dfrac{\Phi}{I} = \dfrac{40.10^{ - 3}}{4,0} = 10mH\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài