Bài 13.3, 13.4 trang 33 SBT Vật Lí 11


Giải bài 13.3, 13.4 trang 33 SBT Vật Lí 11. Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 13.3

Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m. Xác định điện trở suất của dây bạch kim này ở 11200C. Cho biết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10-3 K-1.

A. 56,9.10-8 Ω.m                    

B. 45,5.10-8 Ω.m

C. 56,1. 10-8 Ω.m                    

D. 46,3. 10-8 Ω.m

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: 

\(\rho = {\rho _0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

Lời giải chi tiết:

Điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc nhiệt độ theo công thức :

\(\rho = {\rho _0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

trong đó ρ0 là điện trở suất của vật dẫn ở nhiệt độ t0 (thường chọn t0 = 200C), α là hệ số nhiệt điện trở của vật dẫn. Thay số, ta tìm được :

\(\rho = {10,6.10^{ - 8}}\left[ {1 + {{3,9.10}^{ - 3}}(1120 - 20)} \right] \\\approx {56,1.10^{ - 8}}\Omega .m\)

Chọn đáp án: C

Bài 13.4

Nối cặp nhiệt điện đồng - constantan với một milivôn kế thành một mạch kín. Nhúng một mối hàn vào nước đá đang tan và một mối hàn vào hơi nước sôi thì milivôn kế chỉ 4,25 mV. Xác định hệ số nhiệt đỉện động của cặp nhiệt điện này.

A. 42,5 μV/K.

B. 4,25 μV/K

C. 42,5 mV/K            

D. 4,25 mV/K

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính suất nhiệt điện động: \(E=\alpha_T.(T_1-T_2)\)

Lời giải chi tiết:

Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện tính theo công thức : \(E=\alpha_T.(T_1-T_2)\)

trong đó (T1 -T2) là hiệu nhiệt độ giữa hai đầu nóng và lạnh của cặp nhiệt điện, αT là hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện. Thay số, ta tìm được:

\({\alpha _T} = \dfrac{4,25.10^{ - 3}}{(273 + 100) - (273 + 0)} \\= 42,5\mu V/K\)

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.