Bài 10.1, 10.2 trang 26 SBT Vật Lí 11


Giải bài 10.1, 10.2 trang 26 SBT Vật Lí 11. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10.1

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. Đặt liên tiếp cạnh nhau.

B. Với các cực được nối liên tiếp với nhau.

C. Mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.

D. Với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.

Chọn đáp án: C

Bài 10.2

Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện

A. Có các cực đặt song song nhau.

B. Với các cực thứ nhất được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực còn lại được nối vào điểm khác.

C. Được mắc thành hai dãy song song, trong đó mỗi dãy gồm một số nguồn mắc nối tiếp.

D. Với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được nối vào điểm khác.

Chọn đáp án: D

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài