Bài 10.6 trang 27 SBT Vật Lí 11


Giải bài 10.6 trang 27 SBT Vật Lí 11. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω;

Đề bài

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1 = 3V; r1 = 0,6Ω; E2 = 1,5V; r2 = 0,4Ω được mắc với điện trở R = 4 Ω. Thành mạch điện kín có sơ đồ như Hình 10.3.

a) Tính cường độ dòng điện chạy,trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định luật Ôm với toàn mạch: \(U=E-Ir\)

Lời giải chi tiết

a) Theo sơ đồ Hình 10.3 thì hai nguồn đã cho được mắc nối tiếp với nhau, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

\(I=\dfrac{E_1+E_2}{ r_1+r_2+R}=\dfrac{3+1,5}{0,6+0,4+5}=0,9A\)

b) Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn E1 là :

\(U_{11} =E_1 – Ir_1 = 2,46V\)

 Hiệu điện thế giữa cực đương và cực âm của nguồn E2  là :

\(U_{21}=E_2 – Ir_2 = 1,14V\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài