Bài 3.9* trang 9 SBT Vật Lí 11


Giải bài 3.9* trang 9 SBT Vật Lí 11. Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lơ lửng trong không khí trong đó có một điện trường đều.

Đề bài

Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lơ lửng trong không khí trong đó có một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn là E. Khối lượng riêng của dầu là \({\rho _d}\), của không khí là \({\rho _{kk}}\) . Gia tốc trọng trường là g.

Tìm công thức tính điện tích của quả cầu. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức cường độ dòng điện: \( E=\dfrac{F}{q}\)

+ Sử dụng biểu thức tính khối lượng: \(m=V.D\)

Lời giải chi tiết

Chọn chiều dương hướng từ trên xuống dưới.

Ta có thể tích của quả cầu là \(V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3}\).

Trọng lượng của quả cầu \(P = \dfrac{4}{3}\pi {\rho _d}g{R^3}\).

Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên quả cầu: \({F_A} = - \dfrac{4}{3}\pi {\rho _{kk}}g{R^3}\).

Lực điện phải hướng từ dưới lên trên, trong khi đó vectơ cường độ điện trường lại hướng từ trên xuống dưới ; do đó, điện tích của quả cầu phải là điện tích âm.

\(F_đ = qE\) với \( E > 0 \) và \(q < 0.\)

Điều kiện cân bằng :\( P + F_A +F_đ= 0\)

Ta suy ra: \(\dfrac{4}{3}\pi {\rho _d}g{R^3} - \dfrac{4}{3}\pi {\rho _{kk}}g{R^3} + qE = 0\)

Do đó:  

\(q = {\dfrac{4\pi gR^3}{3E}}({\rho _{kk}} - {\rho _d})\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 3.10 trang 9 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.10 trang 9 SBT Vật Lí 11. Một êlectron chuyển động với vận tốc ban đầu 1.106 m/s dọc theo một đường sức điện của một điện trường đếu được một

 • Bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lí 11. Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh,

 • Bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11. Ba điện tích điểm q1 = +2.10-8 C nằm tại điểm A; q2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C.

 • Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lí 11. Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?

 • Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT Vật Lí 11. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí