Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 62 SBT Vật Lí 11


Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 62 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng tự cảm là không đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 25.1

Câu nào dưới đây nói về hiện tượng tự cảm là không đúng ?

A. Là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch chứa cuộn cảm khi có sự biến thiên của dòng điện trong mạch đó.

B. Là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch chứa cuộn cảm khi đóng mạch hoặc ngắt mạch đột ngột.

C. Là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch chứa cuộn cảm có dòng điện xoay chiều biến thiên liên tục theo thời gian chạy qua mạch đó.

D. Là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch chứa cuộn cảm có dòng điện không đổi theo thời gian chạy qua mạch đó.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải chi tiết:

Câu nói về hiện tượng tự cảm không đúng là: Là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch chứa cuộn cảm có dòng điện không đổi theo thời gian chạy qua mạch đó vì Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

Chọn đáp án: D

Bài 25.2

Câu nào dưới đây nói về suất điện động tự cảm là không đúng?

A. Là suất điện động xuất hiện trong mạch chứa cuộn cảm khi đóng mạch hoặc ngắt mạch đột ngột.

B, Là suất điện động xuất hiện trong mạch chứa cuộn cảm, có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch đó.

C. Là suất điện động sinh ra dòng điện không đổi trong mạch kín, có chiều tuân theo định luật Len – xơ.

D. Là suất điện động xuất hiện trong mạch chứa cuộn cảm, có trị số xác định bởi công thức \({e_{tc}} = - L{\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\), với L là hệ số tự cảm của mạch và  \({\dfrac{\Delta i}{\Delta t}}\) là tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch đó.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về suất điện động tự cảm

Lời giải chi tiết:

Câu nói về suất điện động tự cảm không đúng: suất điện động sinh ra dòng điện không đổi trong mạch kín, có chiều tuân theo định luật Len – xơ. Vì là suất điện động sinh ra khi dòng điện biến thiên.

Chọn đáp án: C

Bài 25.3

Câu nào dưới đây nói về hệ số tự cảm của ống dây điện là không đúng?

A. Là một hệ số - gọi là độ tự cảm, đặc trưng cho mức độ tự cảm của mạch điện, chỉ phụ thuộc cấu tạo và kích thước của mạch điện.

B. Là một hệ số xác định mối quan hệ tỉ lệ giữa suất điện động tự cảm trong mạch và tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch đó.

C. Là một hệ số tính theo công thức  \(L = \dfrac{i}{\Phi }\) và đo bằng đơn vị Henry (H).

D. Là một hệ số đặc trưng cho mức độ tự cảm của ống dây điện dài hình trụ, tính theo công thức  \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}.{\dfrac{N^2}{\ell }}S\), với N là số vòng dây, là độ dài và S là diện tích tiết diện của ống dây.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về hệ số tự cảm

Lời giải chi tiết:

Câu nói về hệ số tự cảm của ống dây điện không đúng: Là một hệ số tính theo công thức  \(L = \dfrac{i}{\Phi }\) và đo bằng đơn vị Henry (H). Vì L chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.