Bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11


Giải bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 24.1

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

A. Là suất điện động trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên.

B. Là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

C. Là suất điện động có độ lớn không đổi và tuân theo định luật Ôm toàn mạch.

D. Là suất điện động có độ lớn tuân theo định luật Fa-ra-đây và có chiều phù hợp với định luật Len-xơ.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về suất điện động cảm ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu nói về suất điện động cảm ứng không đúng là: Là suất điện động có độ lớn không đổi và tuân theo định luật Ôm toàn mạch. Vì suất điện động cảm ứng có độ lớn tuân theo định luật Fa-ra-đây.

Chọn đáp án: C

Bài 24.2

Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec , với \(\Delta \Phi\) là độ biến thiên từ thông qua mạch kín trong khoảng thời gian Δt?

A. \({e_c} = {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\)  

B. \({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\)        

C. \({e_c} = |\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}|\)            

D. \({e_c} = -|\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}|\)

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức của định luật Fa-ra-day : \({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\)  

Lời giải chi tiết:

Ta có: Công thức biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec là: \({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\) 

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài