Bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11


Giải bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 24.1

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

A. Là suất điện động trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên.

B. Là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

C. Là suất điện động có độ lớn không đổi và tuân theo định luật Ôm toàn mạch.

D. Là suất điện động có độ lớn tuân theo định luật Fa-ra-đây và có chiều phù hợp với định luật Len-xơ.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về suất điện động cảm ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu nói về suất điện động cảm ứng không đúng là: Là suất điện động có độ lớn không đổi và tuân theo định luật Ôm toàn mạch. Vì suất điện động cảm ứng có độ lớn tuân theo định luật Fa-ra-đây.

Chọn đáp án: C

Bài 24.2

Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec , với \(\Delta \Phi\) là độ biến thiên từ thông qua mạch kín trong khoảng thời gian Δt?

A. \({e_c} = {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\)  

B. \({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\)        

C. \({e_c} = |\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}|\)            

D. \({e_c} = -|\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}|\)

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức của định luật Fa-ra-day : \({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\)  

Lời giải chi tiết:

Ta có: Công thức biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec là: \({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}}\) 

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động với vận tốc 15 m/s theo phương vuông góc

 • Bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường.

 • Bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại nằm ngang dài 100 cm, quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một

 • Bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, đặt ở vị trí tại đó mặt phẳng khung dây song song với

 • Bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11. Hai thanh đồng song song T1 và T2 nằm trong mặt phẳng ngang, có hai đầu P và Q nối với nhau bằng một dây dẫn,

 • Bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 100 cm2. Ống dây có điện trở 16Ω,

 • Bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở 0,50 Ω.

 • Bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 10 cm, được

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.