Bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, đặt ở vị trí tại đó mặt phẳng khung dây song song với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 10 mT. Trong vòng 0,4s người ta quay khung dây dẫn đến vị trí mà mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. 50 V

B. 5 V

C. 0,5 mV

D. 5 mV

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức của định luật Fa-ra-đây : \({e_c} = - {{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}\)

Lời giải chi tiết

Ở vị trí ban đầu, vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) hợp với vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n \) của mặt phẳng khung dây góc α0 = 90°. Khi khung dây quay đều quanh trục của nó đến vị trí cuối thì \(\overrightarrow B \)  hợp với \(\overrightarrow n \) góc α = 0°. Do đó, độ biến thiên từ thông qua mặt phẳng của khung dây dẫn trong khoảng thời gian Δt = 0,4s có trị số bằng :

 \(\Delta \Phi = \Phi - {\Phi _0} = BS\cos {0^o} - BS\cos {90^o} = BS > 0\)

 Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây : \({e_c} = - {{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}\)  ta xác định được trị số của suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn:

\({e_c} = - {\dfrac{\Delta \Phi }{\Delta t}} = - {\dfrac{BS}{\Delta t}} = - {\dfrac{10.10^{ - 3}.200.10^{ - 4}}{0,4}} = - 0,5 mV < 0\) 

Dấu (-) trong công thức biểu thị định luật Len-Xơ.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11. Hai thanh đồng song song T1 và T2 nằm trong mặt phẳng ngang, có hai đầu P và Q nối với nhau bằng một dây dẫn,

 • Bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 100 cm2. Ống dây có điện trở 16Ω,

 • Bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở 0,50 Ω.

 • Bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 10 cm, được

 • Bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại nằm ngang dài 100 cm, quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một

 • Bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường.

 • Bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động với vận tốc 15 m/s theo phương vuông góc

 • Bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài