Bài 8.7 trang 23 SBT Vật Lí 11


Giải bài 8.7 trang 23 SBT Vật Lí 11. Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W

Đề bài

Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W

a) Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V. Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn và cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó.

b) Mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V và cho rằng điện trở của mỗi đèn vẫn có trị số như ở câu a. Hỏi đèn nào sáng hơn và đèn đó có công suất lớn gấp bao nhiêu lần công suất của đèn kia ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính công suất: \(p=\dfrac{U^2}{R}\)

Lời giải chi tiết

a)Điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn là:

\(R_1=\dfrac{U^2}{P_1} = 484 Ω\)

\(R_2=\dfrac{U^2}{P_2} = 1936 Ω\)

Cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó là:

\(I_1=\dfrac{U}{R_1} ≈ 0,455A\)

\(I_2=\dfrac{U}{R_2} ≈ 0,114A\)

b)

Công suất của đèn 1 là \( P_1=\dfrac{U^2}{R_1} ≈ 4W\)

Công suất của đèn 2 là \( P_2=\dfrac{U^2}{R_2} ≈ 16W\) = \(4P_1\)

=> Đèn 2 sáng hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí