Bài 8.7 trang 23 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W

a) Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V. Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn và cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó.

b) Mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V và cho rằng điện trở của mỗi đèn vẫn có trị số như ở câu a. Hỏi đèn nào sáng hơn và đèn đó có công suất lớn gấp bao nhiêu lần công suất của đèn kia ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính công suất: \(p=\dfrac{U^2}{R}\)

Lời giải chi tiết

a)Điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn là:

\(R_1=\dfrac{U^2}{P_1} = 484 Ω\)

\(R_2=\dfrac{U^2}{P_2} = 1936 Ω\)

Cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó là:

\(I_1=\dfrac{U}{R_1} ≈ 0,455A\)

\(I_2=\dfrac{U}{R_2} ≈ 0,114A\)

b)

Công suất của đèn 1 là \( P_1=\dfrac{U^2}{R_1} ≈ 4W\)

Công suất của đèn 2 là \( P_2=\dfrac{U^2}{R_2} ≈ 16W\) = \(4P_1\)

=> Đèn 2 sáng hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài