Bài VI.2, VI.3, VI.4 trang 74, 75 SBT Vật Lí 11


Giải bài VI.2, VI.3, VI.4 trang 74, 75 SBT Vật Lí 11. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài VI.2

Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau (Hình VI.l). Trong các điều kiện đó, giữa các góc i và r có hệ thức nào ?

A. i = r + 90o  

B. i + r = 900

C. r = i + 900

D. Một hệ thức khác A, B, C.

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ.

Lời giải chi tiết:

Gọi i' là góc phản xạ

Ta có: Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau:

\(=> r + i' =90^0\)

Mà \( i = i' \)

=> \( i+r=90^0\)

Chọn đáp án: B

Bài VI.3

Tiếp câu VI.2. Cho biết chiết suất của chất lỏng là n = 1,73 . Vậy góc tới i có giá trị nào ?

A. 300

B. 450 

C. 600 

D. Một giá trị khác A, B, C

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng : \( n_1 sini = n_2 sin r\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( n_1 sini = n_2 sin r\)

=> \( sin i = 1,73sin r = 1,73 cos i\)  ( i+r=90)

\(=> tan i = 1,73 \)

\(=> i = 60^0\)

Chọn đáp án: C

Bài VI.4

Hai bản trong suốt có các mặt song song được bố trí tiếp giáp nhau như Hình VI.2. Các chiết suất là n1 khác n2. Một tia sáng truyền qua hai bản với góc tới i1 và góc ló i2. So sánh i1 và i2 ta có kết quả nào ?

A. i2 = i1

B. i2 > i1

C. i2 < i1

D> A, B, C đều có thể đúng tùy theo giá trị n1, n2

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng.

Lời giải chi tiết:

Ta có: góc tới i1 = góc ló i2

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài VI.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11

  Giải bài Vi.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11. Nếu muốn có phản xạ toàn phần thì (các) điều kiện là:

 • Bài VI.7 trang 76 SBT Vật Lí 11

  Giải bài VI.7 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao 60° so với đường chân trời.

 • Bài VI.8 trang 76 SBT Vật Lí 11

  Giải bài VI.8 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một cái gậy dài 2m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mật nước 0,5 m.

 • Bài VI.9 trang 76 SBT Vật Lí 11

  Giải bài VI.9 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một khối nhựa trong suốt hình lập phương, chiết suất n (Hình VI.3).

 • Bài VI.10 trang 76 SBT Vật Lí 11

  Giải bài VI.10 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một khối trong suốt có tiết diện thẳng như Hình VI.4, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông

 • Bài VI.1 trang 74 SBT Vật Lí 11

  Giải bài VI.1 trang 74 SBT Vật Lí 11. Đặt một khối thủy tinh trong suốt , hình lập phương, chiết suất 1,5 lên trên một tờ giấy có dòng chữ màu đỏ. Nhìn qua thành bên của khối thủy tinh,

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài