Bài VI.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11


Giải bài Vi.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11. Nếu muốn có phản xạ toàn phần thì (các) điều kiện là:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

* Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới io.

Xét các điều kiện sau:

(1) n2 > n1

(2) n2 < n1 

(3) \(sini ≥ \dfrac{n_2}{n_1} \)

(4) \( \dfrac{n_2}{n_1}> sin i\)

Hãy chọn các điều kiện thích hợp để trả lời hai câu hỏi VI.5 và VI.6 sau đây:

Nếu muốn luôn luôn có khúc xạ ánh sáng thì (các) điều kiện là:

A. (1) 

B. (2)

C. (1) và (4)

D. (2) và (3)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về khúc xạ ánh sáng. 

Lời giải chi tiết:

Để luôn luôn có khúc xạ ánh sáng thì điều kiện là \(n_2 > n_1\)

Chọn đáp án: A

VI.6.

Nếu muốn có phản xạ toàn phần thì (các) điều kiện là:

A. (1)                          B. (2)              

C. (1) và (4)                D. (2) và (3)  

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phản xạ toàn phần.

Lời giải chi tiết:

Để có phản xạ toàn phần thì điều kiện là: \( n_2<n_1\) và \(sin i > \dfrac{n_2}{n_1}\)

Chọn đáp án:D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài