Bài 29.8; 29.9; 29.10; 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11


Giải bài 29.8; 29.9; 29.10; 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11. Có hai tia sáng truyền qua một thấu kính như Hình 29.3 (tia (2) chỉ có phần ló) Chọn câu đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 29.8

Có hai tia sáng truyền qua một thấu kính như Hình 29.3 (tia (2) chỉ có phần ló) Chọn câu đúng.

A. Thấu kính là hội tụ ; A là ảnh thật.

B. Thấu kính là hội tụ ; A là vật ảo.

C. Thấu kính là phân kì ; A là ảnh thật.

D. Thấu kính là phân kì ; A là vật ảo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về thấu kính mỏng

Lời giải chi tiết:

Ta có: Thấu kính là phân kì ; A là ảnh thật.

Chọn đáp án: C

* Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như Hình 29.4

Sử dụng các giả thiết đã cho để chọn đáp án đúng ở hai câu hỏi 29.9 và 29.10.

Bài 29.9

Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào ?

A.  Ngoài đoạn IO. 

B. Trong đoạn IF.

C. Trong đoạn FO. 

D. Không có khoảng nào thích hợp. 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về thấu kính hội tụ.

Lời giải chi tiết:

Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong đoạn FO.  

Chọn đáp án: C

Bài 29.10

Muốn có ảnh thật lớn hơn vật thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào ?

A. Ngoài đoạn IO. 

B. Trong đoạn IF.

C. Trong đoạn FO.

D.  Không có vị trí nào thích hợp.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về thấu kính mỏng

Lời giải chi tiết:

Muốn có ảnh thật lớn hơn vật thì vật thật phải có vị trí trong đoạn IF

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Tìm vị trí của vật trước thấu kính để ảnh của vật tạo bởi thấu kính gấp 4 lần vật. Giải bài toán bằng hai phương pháp:

 • Bài 29.13 trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.13 trang 83 SBT Vật lý 11. Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh A'B' cách vật 18 cm.

 • Bài 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11. Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 1/2 vật thật và cách vật 10 cm. a) Tính tiêu cự của thấu kính.

 • Bài 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11. Vật phẳng nhỏ AB đặt trước và song song với một màn, cách màn khoảng L. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật sao cho điểm A của vật ở trên trục chính.

 • Bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11. Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy :

 • Bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A. a) Tính khoảng cách AA’.

 • Bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11. Có hai thấu kính L1, L2 được đặt đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là f1 = 15 cm, f2 = -15 cm. Vật AB được đặt trên trục chính,

 • Bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính.

 • Bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

 • Bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A'B' là ảnh của vật tạo bởi thấu kính.

 • Bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 80, 81 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 80, 81 SBT Vật lý 11. * Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng được ghi số như trên Hình 29.2.

 • Bài 29.2; 29.3; 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.2; 29.3; 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11. Gọi D là độ tụ của một thấu kính mỏng; d, d' là các giá trị đại số của các khoảng cách từ

 • Bài 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu về thấu kính thủy tinh đặt trong không khí sau đây:

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.