Bài 29.2; 29.3; 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11


Giải bài 29.2; 29.3; 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11. Gọi D là độ tụ của một thấu kính mỏng; d, d' là các giá trị đại số của các khoảng cách từ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 28.2

Gọi D là độ tụ của một thấu kính mỏng; d, d' là các giá trị đại số của các khoảng cách từ thấu kính đến vật và đến ảnh. Công thức nào dưới đây là đúng.

A. \( D=\dfrac{dd'}{d+d'}\)

B. \( D=\dfrac{dd'}{d-d'}\)

C. \( D=\dfrac{d+d'}{dd'}\)

D. \( D=\dfrac{d-d'}{dd'}\)

Phương pháp giải: Sử dụng biểu thức tính độ tụ \(D=\dfrac{1}{f}\)

Giải chi tiết: Ta có: \(D=\dfrac{1}{f}= \dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{d+d'}{dd'} \)

Chọn đáp án: C

* Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như trong hình 29.1. hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 29.3 và 29.4.

 

Bài 29.3

(Các) thấu kính nào là thấu kính hội tụ ?

A. (1). 

B. (4)

C. (3) và (4).

D. (2) và (3)

Phương pháp giải: Vận dụng kiến thức về thấu kính

Giải chi tiết: Thấu kính hội tụ là : (2) và (3)

Chọn đáp án: D

Bài 29.4

(Các) thấu kính nào là thấu kính phân kì ?

A. (2)

B. (3).

C. (l) và (2).

D. (1) và (4).

Phương pháp giải: Vận dụng kiến thức về thấu kính mỏng.

Giải chi tiết: Thấu kính phân kì là: (1) và (4).

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thấu kính mỏng

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài