Bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11


Đề bài

Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy :

a) Chứng tỏ ảnh của vật tạo bởi thấu kính luôn luôn chuyển động cùng chiều với vật.

b) Thiết lập công thức liên hệ giữa độ dời của vật và độ dời tương ứng của ảnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức: \(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}\)

Lời giải chi tiết

a) lấy đạo hàm của d’ theo d 

\((d')' = - {\left( {\dfrac{f}{{d - f}}} \right)^2} < 0 \Rightarrow \dfrac{{\Delta d'}}{{\Delta d}} < 0\)

Δd và Δd’ luôn trái dấu, vậy ảnh và vật chuyển động cùng chiều.

b)  

\(\Delta d = {d_2} - {d_1};\Delta d' = {d_2}' - {d_1}' = \dfrac{{{d_2}f}}{{{d_2} - f}} - \dfrac{{{d_1}f}}{{{d_1} - f}}\)

Suy ra: 

\(\Delta d' = f\left[ {\dfrac{{{d_2}}}{{{d_2} - f}} - \dfrac{{{d_1}}}{{{d_1} - f}}} \right] = - {f^2}.\dfrac{{{d_1} - {d_2}}}{{({d_2} - f)({d_1} - f)}}\)

Hay  

\(\dfrac{{\Delta d'}}{{\Delta d}} = - {k_1}{k_2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A. a) Tính khoảng cách AA’.

 • Bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11. Có hai thấu kính L1, L2 được đặt đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là f1 = 15 cm, f2 = -15 cm. Vật AB được đặt trên trục chính,

 • Bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính.

 • Bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

 • Bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A'B' là ảnh của vật tạo bởi thấu kính.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.