Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11


Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra ý đúng. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 21.1

Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

A. Điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và rời xa dây.

B. Điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây.

C. Điểm M dịch chuyển theo hướng song song với dây.

D. Điểm M dịch chuyển theo một đường sức từ của dòng điện.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M: \( B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Giải chi tiết: 

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây. 

Chọn đáp án: B

Bài 21.2

Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi

A. Cường độ dòng điện tăng dần.

B. Cường độ dòng điện giảm dần.

C. Số vòng dây dẫn có cùng tâm O  tăng dần.

D. Đường kính của vòng dây dẫn giảm dần.

Phương pháp giải: 

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây: \( B= 2\pi .10^{-7}N\dfrac{I}{R}\)

Giải chi tiết: 

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi cường độ dòng điện giảm dần. 

Chọn đáp án: B

Bài 21.3

Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi

A. độ dài của ống dây hình trụ tăng dần.

B. đường kính của ống dây hình trụ giảm dần.

C. số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình trụ tăng dần.

D. cường độ dòng điện chạy qua ống dây hình trụ giảm dần.

Phương pháp giải: 

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây :\(B=4\pi.10^{-7}nI\)

Giải chi tiết: 

Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình trụ tăng dần.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài