Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11


Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra ý đúng. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 21.1

Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

A. Điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và rời xa dây.

B. Điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây.

C. Điểm M dịch chuyển theo hướng song song với dây.

D. Điểm M dịch chuyển theo một đường sức từ của dòng điện.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M: \( B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết:

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây. 

Chọn đáp án: B

Bài 21.2

Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi

A. Cường độ dòng điện tăng dần.

B. Cường độ dòng điện giảm dần.

C. Số vòng dây dẫn có cùng tâm O  tăng dần.

D. Đường kính của vòng dây dẫn giảm dần.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây: \( B= 2\pi .10^{-7}N\dfrac{I}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi cường độ dòng điện giảm dần. 

Chọn đáp án: B

Bài 21.3

Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi

A. độ dài của ống dây hình trụ tăng dần.

B. đường kính của ống dây hình trụ giảm dần.

C. số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình trụ tăng dần.

D. cường độ dòng điện chạy qua ống dây hình trụ giảm dần.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây :\(B=4\pi.10^{-7}nI\)

Lời giải chi tiết:

Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình trụ tăng dần.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm M trong không

 • Bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây

 • Bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (không lõi sắt) gồm 1200 vòng có dòng điện cường độ 2,5 A

 • Bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5

 • Bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ

 • Bài 21.9 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.9 trang 51 sách bài tập Vật Lí 11. Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khíả Khi đó cảm ứng từ

 • Bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11. Xác định số vòng dây có trên mỗi centimét dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình

 • Bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua được đặt song song và cách nhau 12 cm trong không khí.

 • Bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dãn thẳng dài, đặt song song cách nhau 10 cm trong không khí. Dòng điện chạy qua hai

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.