Bài 19-20.11 trang 49 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước 30 cm x 20 cm, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng từ là 0,10 T. Cho dòng điện cường độ 5,0 A chạy qua khung dây dẫn này. Xác định :

a) Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây'dẫn. 

b) Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng công thức tính lực từ: \(F = Bilsin\alpha\)

+ Sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định hướng của lực từ: Để bàn tay trái sao cho hướng của cảm ứng từ đi vào lòng bàn tay, chiều thừ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều của dòng điện, ngón tay cái choãi ra \(90^0\) chỉ chiều của lực từ.

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng công thức \(F = Bilsin\alpha\) ( với \(α = \dfrac{π}{2}\), \(sinα =1\)) và quy tắc bàn tay trái để xác định độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây dẫn (Hình 19-20.2G). Từ đó, ta suy ra :

- Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh l1 = 30 cm :

\(\overrightarrow {{F_2}} = - \overrightarrow {{F_1}} \Rightarrow \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} = \overrightarrow 0 \)

Có độ lớn:

\(F_1 =F_2 = BIl_1 = 0,10.5,0.0,30 = 0,15N.\)

- Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh l2 = 20 cm :

\(\overrightarrow {{F_4}} = - \overrightarrow {{F_3}} \Rightarrow \overrightarrow {{F_3}} + \overrightarrow {{F_4}} = \overrightarrow 0 \)

Có độ lớn:

\(F_3 =F_4= BIl_2 = 0,10.5,0.0,20 = 0,10N.\)

 b) Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn có giá trị bằng :

 \(\overrightarrow F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} + \overrightarrow {{F_3}} + \overrightarrow {{F_4}} = \overrightarrow 0 \)

(vì mỗi cặp lực từ tác dụng lên hai cạnh đối diện của khung dây dẫn có hợp lực bằng không \(\overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} = \overrightarrow 0 \) và  \(\overrightarrow {{F_3}} + \overrightarrow {{F_4}} = \overrightarrow 0 \) ).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 19-20.12* trang 49,50 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.12* trang 49,50 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại MN dài l = 4,0 cm và khối lượng m = 4,0 g được treo thẳng ngang bằng hai dây kim loại cứng song song cùng độ dài AM và CN trong từ trường đều.

 • Bài 19-20.10 trang 49 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.10 trang 49 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện I1 và I2 chạy trong hai dây dẫn thẳng, đồng phẳng và trực giao nhau. Xác định

 • Bài 19-20.9 trang 49 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.9 trang 49 sách bài tập Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đéu có cảm ứng từ 0,35 T. Khi dòng điện cường độ

 • Bài 19-20.8 trang 49 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.8 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trựờng đều.

 • Bài 19-20.7 trang 49 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.7 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đểu có cảm ứng từ 0,83 T.

 • Bài 19-20.3, 19-20.4, 19-20.5, 19-20.6 trang 48 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.3, 19-20.4, 19-20.5, 19-20.6 trang 48 sách bài tập Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực từ là không đúng ?

 • Bài 19-20.1, 19-20.2 trang 47 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 19-20.1, 19-20.2 trang 47 sách bài tập Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng ?

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài