Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11


Giải bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5.1

Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

A. qEd

B. qE                   

C. Ed

D. Không có biểu thức nào

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức cường độ điện trường.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \([E]=\dfrac{V}{m} => [Ed]=\dfrac{V}{m}.m=V\)

Chọn đáp án: C

Bài 5.2

Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V            B. – 32V

C. + 20V            D. – 20V

Phương pháp giải:

 Sử dụng biểu thức tính điện thế: \(V=\dfrac{A}{q}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(V=\dfrac{A}{q}=\dfrac{-32.10^-{19}}{-1,6.10^{-19}}=20\)

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V.

 • Bài 5.6 trang 12 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.6 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng.

 • Bài 5.7 trang 12 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.7 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một quả cầu nhỏ bằng kim loại được treo bằng một sợi dây chỉ mảnh giữa hai bản kim

 • Bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11. Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (Hình 5.1)

 • Bài 5.9 trang 13 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.9 trang 13 SBT Vật Lí 11. Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí