Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11


Giải bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5.1

Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

A. qEd

B. qE                   

C. Ed

D. Không có biểu thức nào

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức cường độ điện trường.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \([E]=\dfrac{V}{m} => [Ed]=\dfrac{V}{m}.m=V\)

Chọn đáp án: C

Bài 5.2

Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V            B. – 32V

C. + 20V            D. – 20V

Phương pháp giải:

 Sử dụng biểu thức tính điện thế: \(V=\dfrac{A}{q}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(V=\dfrac{A}{q}=\dfrac{-32.10^-{19}}{-1,6.10^{-19}}=20\)

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài