Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11


Giải bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5.3

Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V. Công mà lực điện sinh ra sẽ là :

A.  + 1,6.10-19J

B. - 1,6.10-19J             

C. + 1,6.10-17J

D. - 1,6.10-17 J

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính công: \(A=qEd\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\( A=qEd= q.U= -1,6.10^{-19}.100\\=-1,6.10^-{17}J\)

Chọn đáp án: D

Bài 5.4

Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động

A. Dọc theo một đường sức điện.

B. Dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.

C. Từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

D. Từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về điện thế, hiệu điện thế.

Lời giải chi tiết:

Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

Chọn đáp án: C

Bài 5.5

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng.

A. Điện thế ở M là 40 V.

B. Điện thế ở N bằng 0.

C.  Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 40 V.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế: \(U_{MN}=V_M-V_N\)

Lời giải chi tiết:

\(U_{MN}=V_M-V_N = 40V \)

=> Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N \(40 V\).

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài